Alla minns vi dödsskjutningen av småbarnsmamman och läkaren Karolin Hakim som föll offer för sin sambos kriminalitet. Trots att sex månader har gått är gärningsmannen på fri fot. Vi minns också de brutala rånen mot våra äldre...o s v. I nya numret av Rotary Norden belyses den kriminella värld som drabbar våra nordiska länder. Den tar även upp Rotarys syn på hållbarhet och Polio Plus. Den inkommande RI-presidenten Holger Knaack talar om möjligheter vid de inkommande guvernörernas utbildning i San Diego.
Distriktets lagrådsman Hugo Cederskiöld uppmanar klubbarna att inkomma med motioner som Rotarys högsta organ, Lagrådet eller COL som det kallas internationellt, ska behandla vid deras kommande möte i Evenston Chicago, USA.
Här finns mycket annat intressant läsning om vad som sker i klubbarna, distrikten och i Rotarys hela värld.
Klicka på länken så kan du läsa Rotary Norden elektroniskt
 
 
Trevlig läsning!
Kim Hall, Sverigeredaktör för Rotary Norden