Publicerad av Kim Hall den aug 28, 2019
Fredagen den 6:e september är det åter dags för Rotary Näringslivsnätverk (RNN) att träffas på High Court kl 7-8.45. Anmälan ska göras senast onsdagen den 4 september kl 12 till RNN på LinkedIn.

Tanken med Rotary Näringslivsnätverk 2390 är att skapa ett klubböverskridande forum för rotarianer och rotaractare i vårt distrikt med målsättningen att hjälpa varandra skapa affärer utifrån våra respektive yrkesroller. Genom att verka i Rotarys anda är ambitionen att inspirera och hjälpa varandra med idéer, kontakter och att hålla oss uppdaterade om det lokala näringslivet.

Grundläggande förutsättningar för RNN:

 1. Fast mötesdag/tid – första fredagen varje månad klockan 07:00-08:45

 2. Fast möteslokal – High Court (gamla Hovrätten i Malmö, www.highcourt.se)

 3. Fast mötesagenda med yrkes- och näringslivsfokus

 4. Alla rotarianer och rotaractare är välkomna

 5. Ta gärna med gäster

 6. Av affärer som skapas utifrån nätverket erläggs valfri procent till välgörande ändamål

 7. Minimala formalia;

  - anmälan ska göras senast två dagar innan varje möte via sluten Linkedin-grupp (sök efter Rotary Näringslivsnätverk 2390)

  - betalning för frukost/lokal sker på plats (Swish/kort) med 150,- kr per person
  - anmälan är definitiv och kostnaden på 150,- kr tas ut även om förhinder uppstår - ansvarig för varje möte bestäms enligt rullande schema
  - varje deltagare ansvarar för egen Rotary närvaroregistrering

Agenda

07.00 Välkomna och frukost (insläpp från ca kl. 06:55) 07.15 Kort om RNN för nya deltagare
07.20 Personlig presentation om max 90 sekunder:

 • Namn, klubbtillhörighet och företag

 •  en succéstory

 • vad jag kan bidra med

 • min utmaning och vad jag eventuellt söker och/eller behöver hjälp med

 • 07.50 Gruppdiskussion;

 •  i grupper om 4 - 6 personer diskuterar en frågeställning / utmaning / ett aktuellt ämne

 • deltagarna uppmanas att komma med egna förslag/idéer/utmaningar

  08.10 Återsamling med gemensam diskussion:

 • kort återkoppling från gruppdiskussioner

 • deltagarnas spaningar/tips om nyheter och vad som är på gång i det lokala näringslivet

  08.30 Fortsatt diskussion och fri agenda 08.45 Mötet avslutas