Publicerad av Kim Hall den 08 Jan 2020
Nu skriver vi 2020 i kalendern vilket innebär att det nu är dags för nya nätverksmöten inom Rotary. Måndagen den 27 januari kl 12-13.15 träffas RNH i restaurangen på Marina Plaza i Helsingborg i syfte att diskutera och skapa kontakter utifrån respektive yrkesroller. Mötena utgår från en fast agenda med yrkes- och näringslivsfokus. Lätt lunch serveras till självkostnadspris ca 120 kr, betalning på plats med swish. Anmälan ska göras senast två dagar före direkt på distriktets hemsida. Ta gärna med gäster!
Tanken med Rotary Näringslivsnätverk 2390 Helsingborg - RNH är att skapa ett klubböverskridande nätverk för yrkesverksamma med målsättningen att hjälpa varandra skapa affärer utifrån våra respektive yrkesroller. Genom att verka i Rotarys anda är ambitionen att inspirera och hjälpa varandra med idéer, kontakter och att hålla oss uppdaterade om det lokala näringslivet.

Agenda

12.00 Välkomna och lunch
12.10 Mötet startar
12.15 Kort om nätverket för nya deltagare
12.20 Personlig information på max 30 sekunder:
  • Namn, klubbtillhörighet och företag
  • Vad jag gör / kan bidra med
  • Min utmaning / Jag söker / Jag behöver hjälp med
12:40 Gruppdiskussion om aktuellt ämne som presenteras av dagens mötesansvarige
13.00 Återsamling med gemensam diskussion och kort återkoppling
13.15 Mötet avslutas.