Rotarys tema för februari är månaden för fredsforskning, konfliktförebyggande arbete och konfliktlösning.
Läs mer under fliken Rotary gör gott på vår distriktshemsida!
 
Rotary International erbjuder masterutbildning I freds- och konfliktforskning vid 7 Peace Centers runt om i världen. Ett av dem genomförs vid Uppsala Universitet. Läs mer här!
 
Ny i Rotary eller bara vill veta mer? Klicka här!