Den 1 september startade vi vår serie föredrag som på olika sätt belyser flickors situation.
I detta vårt första program belyste generalsekreterare Karin Håkansson det mycket lyckade program som Rotary Doctors Sweden arbetar med, att stötta flickor, arbeta mot skadliga sedvänjor i North Pokot i Kenya.
 
Under pandemin blev många flickor gravida. De och deras små barn behöver hjälp. Den check vi överlämnade till Rotary Doctors kommer att gå huvudsakligen till dessa unga mammor och deras små barn.
Karin visade under föredraget bilder från projektet Kasei for Change II. 
 
Du hittar dem här  längst ner på sidan: Kasei for Change II - Rotary Doctors Sweden
Ett stort tack till Karin för allt du gör för flickorna.
Tack för ett givande föredrag.
 
Önskar du vara med på vår sändlista skriv till 
elisabet.jensen@outlook.com