I en växande pandemi är det lätt att tappa farten. En del klubbar kör helt digitalt medan andra har tagit en paus. Hur det än förhåller sig får vi i Rotary inte glömma att vi är People of action och vi måste fortsätta vara våra egna ambassadörer om klubbarna ska få fler medlemmar. Det går trots Pandemi.
Enligt statistiken tappar Rotary Internationellt medlemmar, särskilt nu i Corona-pandemin. Men det är nu vi behöver varandra. 
Men vad vi gärna glömmer är att klubbarna också får nya medlemmar. Därför får vi inte tappa fart och tro att det inte tillkommer nya medlemmar. Vid senaste Distriktsorganisationens mött fick vi veta att vårt distrikt D2390 har tappat 41 medlemmar. Men under samma period har 31 medlemmar tillkommit. Det är en diff på 10 medlemmar och då känns det genast lite bättre. Men som sagt, vi är våra egna ambassadörer och det är vad vi gör och säger som har betydelse för att fler ska vilja bli medlemmar i Rotary.
 
David Alexander, som är Rotary Internationals direktör, säger så här "People of Action är ingen kampanj utan hur vi pratar om oss själva i mötet med andra.

David Alexander säger att vi som "Brand ambassadors" måste vi prata om vår organisation. Visa när en rotaryklubb gör något bra.

Med kommunikation bygger vi upp Rotary och förmedlar hur medlemmarna kan hantera Covid 19 genom att visa för alla andra vad Rotary kan göra bättre. Visa energin bakom när människor gör gott i världen.

Berätta gärna för oss redaktörer hur ni gör genom att maila text och bild till redaktorerna@rotary2390.se