Publicerad av Mats Håkanson den 11 Mar 2024

Distriktets Mental Health-kommitté arrangerar fredagen den 5 april en eftermiddag om psykisk ohälsa och psykisk sjukdom på Grand Hotel i Lund. Målet med arrangemanget är att sprida kunskap om ämnet för att minska stigma­tisering och stärka känslan av empowerment hos drabb­ade och deras anhöriga. Trots den moderna psykiatrins land­vinningar är den allmänna kun­skaps­nivån ofta låg, så evenemanget är öppet för såväl rotarianer och allmänhet som intresserade företag, skolor, kommunpolitiker m.fl.


En eftermiddag om psykisk ohälsa och psykisk sjukdom

Tid: Fredag 5 april kl. 13 -16.30  
Plats: Piratensalen, Grand Hotel i Lund
Kostnad: 150 SEK, kaffe/te och smörgås i pausen ingår 
Anmälan: Swisha till 123 129 37 11 eller betala via BG 5256-3335, senast 27 mars. 
Märk med ditt namn + “Hälsa” och glöm inte ange ev. allergier

Arrangör är Rotarydistriktets kommitté för Mental Health.

Program: 

Kl. 13.00 – 13.05 Annika Skoglund
Rotarys distriktsguvernör 2023--24 hälsar välkommen 

Kl. 13.05 – 13.45 Marita Swärd
Mental Health Committee Chair, medgrundare till bl a Hjärnhälsan och numera konsultläkare. Föredraget ger en översikt över vanliga psykiatriska sjukdomstillstånd som depressioner och ångestsyndrom, samt begrepp som psykisk ohälsa, stress/utmattning, resilience, empowerment. Vad betyder arv, personlighet, livsstil? 

Kl. 13.45 – 14.05 Jonas Eberhard
Överläkare, docent, har under sitt yrkesliv framför allt arbetat med psykossjukdomar. Han är vice ordförande och internationell sekreterare i Svensk Psykiatrisk Förening och berättar om SPF:s vision, mål och handlingsplan för 2024--28. SPF är en intresseförening för läkare inom psykiatrin och utgör en sektion av Sv Läkaresällskapet.  

Kl. 14.05 – 14.25 Paus med förtäring  

Kl. 14.25 – 14.50 Alireza Koozad 
Senior Management Consultant med fokus på mänskliga interaktioner inom diverse internationella företag som IKEA, McKinsey m fl. Han har lång erfarenhet av coaching, där intresset för psykologi gett honom kunskap och redskap att hjälpa unga och deras familjer att lösa problem och nå sina mål. Föredraget hålls på engelska.  

Kl. 14.50 – 15.20 Matilda Espmarker
Socionom, social entreprenör och verksamhetschef. Hon har sedan 2012 varit en drivande kraft när det gäller Lunds Fontänhus etablering. Det är Sveriges största Fontänhus med över 110 dagliga besökare. Vi får lära oss mer om fontänhusmodellen och varför det är så viktigt med psykosocial rehabilitering. 

Kl. 15.20 – 16.00 Anne Schildt
Jurist, beteendevetare och arbetsspecialist på Lunds Fontänhus. Hon intervjuar medlemmar som fått stöd av studie- och arbetsenheten inom verksamheten. De diskuterar vad som varit viktigt på vägen mot en fungerande vardag. 

Kl. 16.00 - 16.30 Göran Wallén 
Panelsamtal med presidenten i Lund Rotaryklubb, tidigare bl.a ordförande i Socialnämnden, som moderator. Göran var med vid starten av Lunds Fontänhus.

> Hämta ner inbjudan/program som pdf