Publicerad av Kim Hall den 28 Apr 2021
Många förknippar Rotary med välgörenhet och glömmer att det startade som ett yrkesnätverk 1905. Varför yrkesnätverket har hamnat i skuggan av alla välgörenhetsprojekt är det egentligen ingen som har svar på. En förklaring kan vara att yrkesnätsverkets betydelse har bleknats med stigande ålder på medlemmarna. Men så behöver det ju inte vara. Det finns ju många unga yrkesverksamma medlemmar i distriktet och fler borde ta tillfället i akt att göra sig synliga på Rotarys yrkesnätverksträffar i Malmö och Helsingborg. Första fredagen i varje månad 07.30-08.45 träffas RNM digitalt, medan RNH träffas digitalt sista måndagen i varje månad kl 12.00 - 13.15. Nu är det dags att anmäla sig till RNM.
Tanken med Rotary Näringslivsnätverk Malmö (RNM) är att skapa ett klubböverskridande forum för rotarianer och rotaractare i vårt distrikt med målsättningen att hjälpa varandra skapa affärer utifrån våra respektive yrkesroller. Genom att verka i Rotarys anda är ambitionen att inspirera och hjälpa varandra med idéer, kontakter och att hålla oss uppdaterade om det lokala näringslivet.
Förutsättningar för RNM
1. Fast mötesdag/tid – första fredagen varje månad klockan 07.30-08.45
2. Under corona : digitalt via Zoom
3. Fast mötesagenda med yrkes- och näringslivsfokus
4. Alla rotarianer + rotaractare är välkomna
5. Ta gärna med gäster
6. Minimal formalia;
- betalning 50:- per person - intäkten går oavkortat till Rotarys frivilliga arbete för samhället och omvärlden.
- ansvarig för varje möte bestäms enligt rullande schema