Posted by Kim Hall on jan 08, 2019

Lär dig mer om Rotary och ledarskap!

RLI är en utbildning som omfattar både ledarskap och kunskap om Rotary. Den passar Rotarianer som önskar utvidga sitt nätverk, vill göra skillnad i sin klubb och vill ta del av alla de möjligheter som Rotary ger. Utbildningen är särskilt lämplig för tillträdande presidenter men även andra intresserade med några års Rotaryerfarenhet kan vara med. Känner du att din klubb behöver utvecklas? I så fall vill du säkert öka dina klubbmedlemmars engagemang inom Rotary. Har ni haft svårt att hitta presidentkandidater? Då är det bra att utveckla ledarämnen i klubben så tidigt som möjligt. Det kan du göra genom att anmäla klubbmedlemmar till RLI i vår. 

Inbjudan till The Rotary Leadership Institute – RLI i Distrikt 2390, kurs nr 10.

Bästa klubbpresident!

RLI är en utbildning som omfattar både ledarskap och kunskap om Rotary. Den passar Rotarianer som önskar utvidga sitt nätverk, vill göra skillnad i sin klubb och vill ta del av alla de möjligheter som Rotary ger. Utbildningen är särskilt lämplig för tillträdande presidenter men även andra intresserade med några års Rotaryerfarenhet kan vara med. 

Känner du att din klubb behöver utvecklas? I så fall vill du säkert öka dina klubbmedlemmars engagemang inom Rotary. Har ni haft svårt att hitta presidentkandidater? Då är det bra att utveckla ledarämnen i klubben så tidigt som möjligt. Det kan du göra genom att anmäla klubbmedlemmar till RLI i vår. 

RLI är en internationell kursmodell där utbildningen sker interaktivt och dialogbaserat under 3 dagar. Utbildningen bygger i hög grad på deltagarnas engagemang och professionella bakgrund och leds av s.k. facilitatorer. Dessa är kvalificerade Rotarianer med utbildningskompetens och goda kunskaper om Rotary. Utbildningen omfattar bl.a. följande ämnen:

Ledarskap i en ideell organisation 

Rotarys möjligheter – effektiva ledarstrategier

Analys av en Rotaryklubb – strategiplan 

Mitt Rotary – ett attraktivt Rotary – medlemsengagemang

Rotary Foundation – TRF

Deltagande i internationella sammanhang

Obs! En RLI kurs omfattar alltid tre hela dagar. Man måste kunna delta i alla tre. Deltagarantalet är begränsat till max 24. Utbildningen, som omfattar tre dagar med olika teman, startar bara om minst 15 personer anmäler sig.

Dag 1     En Rotarian    lördagen den 2 februari 2019

Dag 2     Klubben    lördagen den 2 mars 2019

Dag 3    Rotarynätverket    lördagen den 23 mars 2019

Utbildningen kommer att äga rum i Malmö-Lundområdet. Priset är endast 2000 kr/person vilket täcker kursmaterial och förtäring. Detta blir en värdefull investering för din klubbs framtid.

Anmäl deltagare via bifogat formulär samtidigt som klubben betalar in kursavgiften. Det kan vara en fördel för din klubb att anmäla två medlemmar till samma kurs. Sista dagen för ansökan är 15 januari 2019. Anmälan är bindande till alla kurstillfällena. Mer information kan du få genom att kontakta Ulf Larsson: 

    e-post: ulf.c.larsson@gmail.com        mobil: 070 588 91 03

Vi ser fram emot din anmälan.

Med vänlig hälsning

Carl Hedberg            Ulf Larsson

Distriktsguvernör        Utbildningsansvarig

Anmälningsblankett erhålles av Ulf Larsson