Posted by Kim Hall on jan 08, 2019
RFE
Nu är första förberedande möte med utresande team genomfört hos Helen Arvidsson (teamleader tillsammans med Lena Bosson). I bilden ser du några av de som kommer att delta i utbytet. Ytterligare ett möte är inbokat innan avresa till Taiwan den 18 mars 2019.
Vi planerar för fler utbyten. På agenda är Argentina och USA. Mer information om datum mm kommer under våren 2019. Om du har några frågor om kommande utbyten så vänligen hör av dig till Göran Korpe ordförande RFE-kommitten (goran.korpe@nordea.se).
 
2019
·        Taiwan utresa mars
2020
·        Utresa till Buenos Aires Argentina januari
·        Utresa till Boston USA april/maj
·        Besök från Buenos Aires Argentina i augusti
2021
·        Besök från Boston USA våren maj
 
Göran Korpe
Mob: 070-283 29 14
E-post: goran.korpe@nordea.se