Publicerad av Kim Hall den okt 03, 2019
Nu har du som aldrig tidigare deltagit i en RFE-resa med Rotary chansen att följa med på en resa du sällan kommer att glömma. Nu söker RFE-kommittén Team Leader, värdar och deltagare till utbyte med distrikt 4905, Buenos Aires i Argentina samt med distrikt 7910, Boston i USA.
Sista Datum för anmälan har förlängts till 20 oktober för att ge möjlighet för dem som aldrig rest med RFE att anmäla sig. https://rotary2390.se/page/rfe
Rotary Friendship Exchange är ett internationellt utbytesprogram för Rotarymedlemmar. Det går ut på ett ömsesidigt utbyte, där vi först reser ut till medlemmar i ett annat land och därefter tar emot dessa medlemmar hemma hos oss.
Normalt sker utbytet gruppvis, arrangerat inom Rotarydistriktet, men det sker också utbyten mellan enskilda medlemmar. Anmälan skall göras senast 30 september till https://rotary2390.se/page/rfe
RFE-kommittén påminner om att sista datum för anmälan den 29:e september.
 
 
Göran Korpe 
Kassör D -2390
Ordförande RFE D -2390
0702-832914
 
signature_2124097195
 
Medlem i Lund Ideon Rotaryklubb