Publicerad av Mats Håkanson den 12 Mar 2020
På grund av den rådande situationen med Coronaviruset har DG Torkil Rönne, DGE Stefan Knutsson, DGN Ulf Bingsgård och Distriktssekreteraren Lillemor Darinder haft ett möte om hur distriktet skulle agera när det gäller möten och andra sammankomster inom Rotary.
      – Vi beslutade att av omsorg för våra medlemmar och i linje med Rotarys samhällsansvar rekommendera alla klubbar i distriktet att ställa in alla veckomöten och evenemang resten av månaden, konstaterar Torkil Rönne.
      – Då klubben är autonom och om presidenten tillsammans med klubbens övriga ledning kan garantera att veckomöten kan genomföras på ett säkert sätt, kan respektive president besluta att inte följa vår rekommendation.
      Alla distriktets egna evenemang månaden ut har dock ställts in, det gäller till exempel lördagens PETS, RLI nästa lördag och planerade utbildningar och nätverksträffar.
      – Vi följer läget och återkommer med en ny rekommendation mot slutet av mars, avslutar Torkil Rönne.