Publicerad av Kim Hall den 05 Jun 2020
Den 20-26 juni är det Convention med Rotary International, som i år blir digital på grund av Covid 19. Det innebär att alla i hela världen kan följa Convention hemifrån. Gå in på www.rotary.org så finner du hur du ska göra för att kunna följa RI Convention i år. Nästa år 2021 äger RI Convention rum i Taipei, Taiwan, och redan nu kan du registrera dig för detta stora event som betyder så mycket för Rotarys verksamhet. Läs mer hur du gör:

Will I be able to register for the 2021 Rotary International Convention? If so, how?

Yes! Registration will be available for the 2021 Rotary International Convention in the Virtual House of Friendship by visiting the 2021 Rotary International Convention – Taipei Registration booth, or by visiting riconvention.org and clicking the button “Register for the 2021 Rotary Convention”. You can also email ri.registration@rotary.org for more information on registering.