Det här är redaktörerna Kim Hall och Juris Neret. Det är vi som tillsammans med Mats Håkanson ser till att alla medlemmar i distrikt 2390 får färsk information...nästan jämt. Men vi behöver din hjälp. Det är du som vet vad som händer i din klubb. Har klubben något speciellt event, spännande projekt eller inbjudan till ett större arrangemang är ni välkomna att maila text & bild (jpg) till redaktorerna@rotary2390.se. Obs: Programinfo för distrikskalendern och På G-kolumnen i distriktets veckobrev läggs in på klubbens vanliga veckomötessida i ClubRunner. Glöm inte att en bild gör det hela intressantare.
 
När man skriver till redaktörerna:
  1. Viktigt att skriva för målgruppen, dvs andra rotarianer. Det ska t.ex. inte vara kopia av ett brev som har skickats till medlemmar utan en text som är anpassad för att ligga på hemsidan och finnas med i nyhetsbrevet
  2. Inte skriva det i form av vi utan som en artikel riktat mot målgruppen
  3. Ingen formatering, tabeller etc. Ren text.
  4. Bifoga bilder som .jpg-filer, inte inklistrade i mejl eller textdokumentet
  5. Hellre en text i förväg som kan locka än referat av vad som har hänt
  6. Aldrig PDF - Då är dokumentet låst och texten kan inte användas.
Nyhetsbrevet är korta snabba nyheter medan Månadsbrevet är lite mer djupgående artiklar om saker som hänt. Nyhetsbrevet kommer ut varje söndag medan Månadsbrevet kommer ut en gång i månaden. Maila oss information om projekt, succé historier, utbildningar ni gått eller varför inte spännande människor som kan locka fler att vilja komma och lyssna på intercitymöte. Tänk bara på att texten ska vara för sig och bilden, eller bilderna, ska vara i Jpeg. OBS får inte klistras in i Worddokument. Ej heller PDF.
 
Välkomna med bidrag!
Redaktörerna!