Publicerad av Kim Hall den 04 May 2020
Rotaryklubbarna på Österlen har verkligen tagit fokus på Mångfald. Vid uppsatstävling för eleverna på Nova Academy framkom dessa uppsatsidéer som man ville att politikerna skulle ta del av. Österlengymnasiet har haft en utställning på temat som blev väldigt välbesökt. Skolorna har utvecklat ett samarbete med Rotary. Politiker: Det finns ett uppdrag där förvaltningen ska se till att man samverkar på ett bättre sätt med friskolorna. Alla har lärt sig av flyktingvågen och kan ha en bättre beredskap. Uppsatstävlingen vinnare blev Ella Appelkvist som fick ett pris på 4 000 kr och Alva Pyk som fick andra pris på 2 000 kr.
På ett klubbmöte där en av eleverna som med sin grupp vann först å priset till vänster.
Läraren Susanne Bengtsson Shepard i mitten och vår president Bengt-Olov Lindquist till höger.
 
Vid mötet med politikerna på Rådhuset I Simrishamn.
 
Elevernas synpunkter:
 
 • Alla ska tillgodoses: åldersmässigt, socioekonomisk bakgrund
 • Det ska finnas något som fångar upp den åldersgrupp som går på gymnasiet, något som gör att ungdomarna stannar kvar. 
 • Eleverna vill gärna se ett större samarbete mellan skolorna. Det ska kännas rättvist. Det ska finnas en transparens i hur pengarna fördelas. Det är två skilda världar där gymnasieskorna inte samarbetar. 
 • Friskolorna (grundskolan) upplevs som en skyddad verkstad. En push från kommunen när det gäller exempelvis nyanlända, där alla hjälper till vore bra. Kanske kunde friskolorna lämna plats för två per årskurs. På så sätt kan integrationen gå smidigare.
 • Fördomar mellan skolor, gymnasieskolor men också friskolor/kommunala skolor. Utbildningsdagar tillsammans. Vi vill göra saker tillsammans. Det finns ett elevinitiativ där elevråden träffas för att skapa ett bättre samarbete. 
 • Det är bra att vi har många olika program för det bidrar också till mångfalden.
 • Varför dela upp skolorna?
Gymnasieutredning
 
Elevernas röster: 
 
 • Vi vill behålla våra ungdomar och vi vill ha folk utifrån men man måste också inse att det finns elever som vill gå på ett gymnasieprogram i annan kommun. 
 • ÖG: många besvikna elever på skolan. Eleverna kände att det de sagt inte kommit fram i utredningen. Flera program på ÖG har max antal elever. Man saknar praktikplatser för att kunna utöka. Man bör ha kvar alla utbildningar för saker och ting kan ändras. 
 • Positivt att slå ihop skolorna. ÖG har många lokaler som ofta är tomma. Kanske svårt ändå?
 • Skolorna bör ligga kvar under samma tak men vara en organisation. 
 • Det är en styrka i att ligga i centrum. 
 • Flera ämnen tillsammans och en gemensam organisation. 
 • Det finns fördelar med att hålla skolorna separat. 
 • Något annat på ÖG och gymnasium på något annat ställe. 
 • Novas koncept och varumärke är mycket värt. Det kan vara svårt att slå ihop och ändå behålla det. 
 • Man har lagt väldigt mycket pengar på ÖGs lokaler en gång i tiden. Man måste tänka rätt när det gäller lokaler.
 • Kan man göra något schematekniskt? 
 • Nationellt bekymmer, att de praktiska programmen inte är attraktiva.
Vi avslutade mötet och bestämde att träffas igen i vår. Om elevråden vill lyfta något är de välkomna att maila oss.