Publicerad av Mats Håkanson den 12 Mar 2020
PETS ställs in på lördag 14 mars har DG Torkil Rönne och DGE Stefan Knutsson beslutat på torsdagseftermiddagen. 
      – Vi måste ta vårt ansvar och inte riskera att bidra till spridning av Coronaviruset, kommenterar Torkil Rönne. 
      Konferensen ersätts med en webbaserad PETS-utbildning för de inkommande presidenterna i mars och april baserad på lördagens planerade program. Närmare information om denna kommer till klubbarnas presidenter.