Publicerad av Torkil Rönne den 09 Jun 2020
Peter Lindqvist i Malmö-City RK blir distriktets nya lagrådsrepresentant, eller COL-representant, från och med en 1 juli 2020 och tre år framåt 2023, efter Hugo Cederschiöld. Lagrådet, eller COL som det kallas internationellt, är Rotarys högsta beslutande organ. Det är Lagrådet som beslutar om Rotarys regler och riktlinjer. Som COL-representant sitter man max i tre år. Det finns tio representanter i Sverige, en för varje distrikt. Det hela bygger på en amerikansk modell där lagrådsrepresentanterna först utbildas på ZON/Institut-mötet som i september äger rum i Oulu Finland, och därefter i procedurhandboksfrågor i Chicago under fyra intensiva dagar.
Som Lagrådsrepresentant alternate under samma period bli Sonja Andersson (Kävlinge RK). Hon valdes även till Nomineringskommittén för Zon RI Director. Som alternativ i Nomineringskommittén för Zon RI Director valdes Bengt Holmström (Hammenhög RK).
Det är ännu oklart vem som kommer att efterträda Ulf Bingsgård som distriktsguvernör när hans DG-period går ut 1 juli 2022. Valberedningen arbetar med denna fråga.
 
Distriktet önskar samtliga representanter LYCKA TILL!
 
Torkil Rönne / DG 2019-2020