Publicerad av Ulf Bingsgård den 26 Feb 2022

I tider som dessa....

I vår närhet har krig brutit ut. Människor är på flykt. I dagsläget vet vi inte vilka konsekvenser detta kommer få. Barn, kvinnor och män är på flykt från sina hem i vår närhet.

Vad vi kan göra vet vi inte i nuläget men vi kan förbereda oss. Det kommer behövas humanitära insatser. Klubbar och enskilda rotarianer kan hjälpa till. Hur vet vi inte än.

Distriktets insamlingskonto swish 123 443 12 01 är öppet för bidrag till humanitära insatser. Märk inbetalningen med "Ukraina."

De pengar som vi får in här kommer vi betala ut till Rotarydistrikt eller klubbar som aktivt arbetar på plats i exempelvis Polen eller Ukraina. Vi kommer i dagarna göra en första överföring motsvarande 30 000 kronor till deras arbete för behovet av förnödenheter är stort.