Publicerad av Mats Håkanson

Låt din Rotaryklubb vara med och bidra till barn och mödravård för fler! I bergiga delar av North Pokot, Kenya finns ingen barn- och mödravård. Därför startar nu Rotary Doctors en ny jeeplinje för att nå ut med vaccin, mödravård och preventivmedel till befolkning där. Detta är den bästa investering som kan göras för bättre hälsa. Rotary Doctors ska vara där vi behövs mest och ber därför om din klubbs stöd för denna nya jeeplinje.

 

Jeeplinjen kommer varje månad att besöka 20 olika platser med en befolkning på knappt 10.000 personer.

Kostnaderna för ett år är 350 000 kr. Om alla Rotaryklubbar i Sverige bidrar med 1.000 kr en gång per räcker det till att finansiera jeeplinjen ett helt år.

Läs mer om projektet: www.rotarydoctors.se/aktuellt/ny-jeeplinje-2023/
Ladda ner en pdf med information om insamlingen: Klicka här