Publicerad av Ulf Bingsgård den 28 Jan 2021
Distriktets håll­bar­hets­kommitté, Rotary  Sustainability Distrikt 2390, startade under onsdagen upp igen. Detta med ett föredrag under titeln "Faktakoll klimatdebatten" som hölls av förre presidenten i Mölle-Arild Rotaryklubb, tillika docent i termodynamik/värmelära, Tomas Johansson. 20-talet rotarianer hade zoomat in under eftermiddagen för att lyssna till Tomas föredrag, som väckte en del tankar och diskussion.
Ett av målen med hållbarhetskommitténs arbete är att kunna arrangera olika typer av föredrag kring hållbarhet. De digitala lösningarna ger möjlighet för rotarianer i vårt eget, och andra, distrikt att bli informerade och inspirerade i sitt eget hållbarhetsarbete. Nästa tillfälle blir onsdagen den 3 mars kl 16-17, även det via Zoom. Då kommer förre presidenten i Staffanstorp-Stanstop Rotaryklubb, Per Belander, berätta om sin omställning för att minska sitt klimatavtryck. Handgripliga tips och tankar kring hur man kan leva ett klimatsmartare liv.
 
Ulf Bingsgård, DGE, sammankallande Distriktets hållbarhetskommitté