Publicerad av Stefan Knutsson den 15 Jan 2021
I torsdags kväll hade vi i distriktet det första mötet för att utbyta erfarenheter om start av satellitklubbar och satellitkommittéer. Vi har fyra klubbar som nu arbetar aktivt för att starta nya klubbar/kommittéer och dessa deltog och inspererade i mötet. Klubbarna är Lund RK, Hammenhög RK, Malmö Öresund RK och Trelleborg S:t Nicolai RK.
Det är spännande att se den aktivitet som nu pågår för att förbereda för en start av klubbar under våren/sommaren. Det var också intressant att höra att klubbarna har olika mål med satellitklubbarna. Allt från att skapa en e-klubb som komplement till moderklubben för medlemmar som inte har tid att delta i de ordinarie möten, till att vara en klubb för yngre medlemmar, till att vara ett sätt att öka Rotarys närvaro i områden som saknat Rotaryklubbar hitintills, till att vara ett frukostmöte för yrkesmingel.
 
För att skapa ett forum för aktiviteterna så kallar från och med nu Guvernören till erfarenhetsutbytesmöten varannan månad. Vi delar med oss av hur vi tänkt när tankarna kring satellitklubb först föddes, hur arbetet har gått genom interna diskussioner och beslut i klubbarna och hur den närmsta framtiden ser ut. Förhoppningsvis inspirerar mötena till nya idéer och energi för den fortsatta resan. Det ska bli riktigt kul att följa resorna. Vi i distriktet kommer att stötta så gott vi kan men huvuddelen av arbetet måste göras i klubbarna.
 
Är det fler som är intresserade eller har tankar om satellitklubbar så kan man höra av sig till mig eller Torkil Rönne.
 
Med varma Rotaryhälsningar från
Stefan Knutsson
Guvernör