Publicerad av Kim Hall den nov 26, 2019
I måndags träffades Rotary Sustainability Distrikt 2390 igen. Denna gång var platsen för träffen i Helsingborg. De fyra tidigare träffarna har varit förlagda till Malmö. Helt i linje med ambitionerna att ha öppna kommittémöten på olika platser. Det var femtontalet engagerade rotarianer som delade med sig av sina tankar och erfarenheter kring hållbarhet. Vikten av kunskapspridning underströks. Bland annat enades gruppen om att de som ser sig som möjliga föredragshållare ska skicka en kortfattad beskrivning av sig själv och möjligt föredragsämne till kommittéordförande Ulf Bingsgård. Detta då en föredragshållarbank kring hållbarhet ska upprättas. En sammanställning som kan vara en hjälp till klubbarnas programkommittéer.
Diskussion blev det också kring "spelet" som ska hjälpa klubbarna att koppla samman sitt pågående arbete, Rotarys sex fokusområden med Agenda 2030 och FN:s sjutton globala målen för hållbar utveckling. Konceptet verkar lockande och kan erbjudas klubbarna i distriktet. 
 
Nästa träff i Helsingborg blir måndagen den 27 januari kl 10.00-11.30.