Publicerad av Ulf Bingsgård den 13 Jun 2022
Under året har arbete pågått för att få fram en ny indelning av distrikten i Sverige. Rotary International Board of Directors hade möte i samband med Convention i Houston i början av juni. Vid detta möte togs bland annat beslut om ny indelning av distrikten i Sverige och Lettland. Det blev det förslag som arbetades fram av de tio guvernörerna och som har varit ute för omröstning under våren hos klubbarna.
Från den 1 juli 2024 kommer vi ha sex distrikt i Sverige. De sex distriktet kommer ingå i zon 17 framöver.
Den nya distriktsindelningen är enligt följande:
Distrikt 2325 - Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Ångermanland och Medelpad
Distrikt 2335 - Härjedalen, Hälsingland, Dalarna, Gästrikland, Värmland, Västmanland och Närke.
Distrikt 2355 - Uppland, norra delarna av Södermanland samt Stockholms stad
Distrikt 2365 - Dalsland, Bohuslän, norra delen av Halland (norr om Halmstad), Västergötland och nordvästra delen av Småland
Distrikt 2395 - Skåne, Blekinge och södra delen av Halland (söder om Halmstad)
Distrikt 2405 - Småland, Östergötland, södra delen av Södermanland, Gotland samt Lettland