Sedan i höstas är vårt distrikt med och främjar stipendiater vid Rotary Peace Center (RPC) i Uppsala, som har masterutbildning i Fred och konfliktfrågor samt är knutet till FN. Som Rotary Peace Center ansvarig har distriktet utsett Sonja Andersson från Lund. Sonja har ett gediget engagemang i Rotary och var bland annat guvernör 2010-2011 och lagrådets ersättare 2014-2017 samt 2020-2023. En RPC ansvarig har som huvuduppgift att öka kunskapen hos oss andra rotarianer om det fina arbete som RPC utför. Det är viktigt att vi främjar och stärker det svenska värdskapet för de av TRF utsedda internationella stipendiaterna som studerar i Uppsala.
Arbete för fred i världen är Rotarys övergripande mål. Rotary var en av aktörerna, som var med i uppbyggandet av FN. Fredstemat har sen brutits ner i olika delar. Genom Rotary Foundation bidrar vi till utbildningsinsatser, sjukdoms- och hälsoprojekt, men också till att utbilda ambassadörer för fredsarbete.
Rotary har Masters utbildningar på RPC, Rotary Peace Center i Uppsala i Sverige, i North Carolina i USA, i Tokio i Japan, i West Yorkshire i England samt i Brisbane i Australien.
Det finns även mindre omfattande utbildningar i Bangkok i Thailand och nu också sen en kort tid tillbaka i Kampala i Uganda. 
Det är attraktiva utbildningar och för Masters utbildning krävs grundläggande universitetsstudier och viss praktik. Svenska sökande kan inte ansöka i Uppsala utan bör gärna söka till ett universitet, som ligger i någon annan del av världen. För mer information kontakta gärna. Bibbi Smide bibbi905@hotmail.com eller gå in på hemsidan www.rotary.org/peace-fellowships.
 
Sonja Andersson har en lång och omfattande meritlista inom Rotary sedan hon som första kvinna i sin klubb, Kälvinge Rotaryklubb, blev medlem 1994. Utöver sitt DG-skap 2010-2011 var hon 2013 i Nigeria där hon vaccinerade barn mot polio tillsammans med maken Staffan, som också är Rotarymedlem i distriktet.
2014 var hon med att starta RLI och blev Sverigesamordnare i ett antal år. 2016-2019 var Sonja TRF-ordförande. Hon har som sagt också varit och är ersättare för lagrådet, som sätter upp reglerna i Rotaryvärlden. Sedan hösten 2020 sitter hon i valberedningen för val av RI-director för våra Zoner (17-18).
 
– Vi önskar Sonja lycka till med det nya uppdraget, säger Stefan Knutsson, guvernör i vårt distrikt.