Publicerad av Kim Hall den sep 16, 2019
Måndagen den 16 september blev startskottet för Rotary Sustainability Distrikt 2390, distriktets kommitté för hållbarhetsfrågor. Under detta möte kom tankar och förslag upp kring hur vi ska kunna arbeta med frågorna. Det handlar om allt från enskilda insatser lokalt till att lyfta fram frågorna globalt. En del i arbetet kommer vara att sprida kunskap. Kommittén kommer bjuda in till föredrag kring olika aspekter av hållbarhet. Minst lika viktigt är det att få in tips på bra föredragshållare och aktiviteter. 
Arbetet kommer bedrivas öppet och inbjudande. Alla rotarianer som vill vara med har möjlighet att komma med. Nästkommande träffar är planerade till tisdagen den 1 oktober kl 8.30-10.00 samt tisdagen den 15 oktober kl 8.30-10.00. Platsen är Espresso House, Stortorget 7 i Malmö. 
Sammankallande för kommittén är District Governor Nominee (DGN) Ulf Bingsgård, Trelleborg-S:t Nicolai Rotaryklubb. Föranmälan behövs inte, men det är trevligt att veta vilka som kommer. Frågor som man vill ta upp kan med fördel skickas till Ulf.Bingsgard@telia.com i förväg.