Publicerad av Mats Håkanson den 28 Aug 2023

Nu har Rotary Nordens app för telefoner och plattor uppdaterats. Från nummer 5/23 av Rotary Norden, som kommer ut 5 september, kommer du att kunna välja att läsa artiklar från de övriga länderna på ditt eget språk. Samma sak gäller den digitala versionen av tidskriften, som kan läsas på rotarynorden.e-pages.pub. Ännu ett skäl – utöver miljönyttan – att välja e-versionen av tidskriften. Vill du byta? Mejla till e-version@rotary2390.se!

 

Dessa nya plattformar banar väg för att du ska kunna välja att läsa flera artiklar på ditt språk för digitala läsare i Danmark, Sverige, Norge, Island och Finland, samt höra artiklar läsas upp, titta på nyheter från andra källor, såsom Rotary International och videor.

Valet av eget språk träder dock i kraft först från och med nummer 5, som publiceras den 8 september. När apparna uppdateras den 17 augusti kommer det senaste numret 4 hittills att finnas på apparna, och det har inte släppts på flera språk. Så för tillfället kommer den gemensamma upplagan att ses, oavsett vilket språk du väljer. Men försök bara leka med de nya möjligheterna och se fram emot nr 5, där de nya möjligheterna också beskrivs på sidorna 10 och 11 i Rotary Norden.

Om du inte redan har Rotary Norden som app på en Iphone/iPad eller Android-enhet (t.ex. Samsung) kan du ladda ner en app från Apple Store eller Play Store, den heter Rotary Norden.

På vissa smartphones och surfplattor måste du uppdatera manuellt, på andra händer det automatiskt. Detta är inte något som Rotary Norden kan kontrollera. Det är inställningarna på din smartphone och/eller surfplatta som avgör om uppdateringar görs manuellt eller automatiskt.

Många läser Rotary Norden på Internet via https://epaper.hansaprint.fi/rotary/rotarynorden.html. Det kommer fortfarande att fungera, men kommer inte att tillåta språkval. För att du ska kunna välja språk från nr 5 och framåt måste du använda rotarynorden.e-pages.pub.