Posted by Kim Hall on nov 25, 2018
Nomineringskommittén har beslutat 2018-11-20 att föreslå till DGN 2018/2019, Distriktsguvernör 2020-2021, Stefan Knutsson Lomma-Bjärred Rotaryklubb. Stefan Knutsson arbetar med ledarutveckling och förändringsledning i sitt bolag Creativity Management AB.
 
 
 
Nomineringskommitténs sammansättning:  IPDG Peter Lindqvist ordförande, PDG Birgitta Arnving Friberg, DGE Carl Hedberg, PAG Bitte Muller-Hansen och PAG Lennart Sjöström.
Önskar klubb anmäla konkurrerande kandidat skall detta göras i enlighet med Procedurhandboken 14.020.8 och detta gäller endast klubb som nominerat kandidat.
Peter Lindqvist                                                                                                          
Nomineringskommitténs ordförande
IPDG Distriktsguvernör/Districtgovernor D-2390
+46 70 550 81 58