Publicerad av Mats Håkanson den 05 Feb 2020
Nu bjuds alla klubbar i distrikt 2390 in att senast den 27 mars nominera kandidat till posten som distriktsguvernör 2022/2023. Eftersom klubben åtar sig att stötta guvernörsverksamheten är nomineringen en klubbfråga, där klubben enas om sin kandidat. 
Vem kan nomineras? Klubben inventerar bland sina egna medlemmar en lämplig Rotarian.
 
”Kandidaten ska vara medlem i god ställning i en fungerande klubb i Distriktet. Kandidaten ska ha tjänstgjort som klubbpresident under en hel ämbetsperiod dvs ett helt Rotaryår. Kandidaten ska uppvisa engagemang, förmåga och vilja att utföra och klara av en guvernörs uppgifter, samt ha klubbens stöd i sitt ämbete.”
 
Klubben antar lämplig kandidat vid reguljärt klubbsammanträde och skickar resolutionen underskrivet av president och sekreterare med kandidatens namn och klubbtillhörighet samt antal år i Rotary.
 
Resolutionen ska vara DG Torkil Rönne tillhanda senast den 27 mars 2020. Distriktets nomineringskommitté, vald vid årsmötet den 23 november 2019, kommer därefter att kalla de föreslagna till intervjuer och utse den mest lämpliga kandidaten.
 
Ny DG 2022-2023 presenteras för klubbarna så snart proceduren är färdig.