Publicerad av Viveca Serder den 19 Nov 2020
Den 15 oktober var sista dagen för ansökan om årets distriktsbidrag. I åre blev det nio klubbar som får bidrag till sina projekt genom The Rotary Foundation (TRF). Prioriteras gör de som har lokala projekt. Villkoret är att klubben ska bidra med liga mycket som bidraget man söker. Klubben ska också under det senaste året ha bidragit till TRFs Årliga fond eller till PolioPlus. Mer information om vilka klubbarna är ges i Guvernörens Månadsbok.
Den totala summan är 10 000 USD med novembers USD-kurs, 88 000 SEK.
 
Ordförande i TRF-kommittén är Viveca Serder