Publicerad av Kim Hall den 04 Feb 2020

Rotarykamrater, Rotaractare samt Inner Wheel är välkomna att delta i nästa möte med Rotary Näringslivsnätverk 2390 Helsingborg - RNH, som äger rum måndag 24 februari kl 12.00 - 13.15 i ​Restaurangen på Marina Plaza, Kungstorget (vid Helsingborg C). Ta gärna med gäster (som inte måste vara medlemmar). Tanken med Rotary Näringslivsnätverk 2390 Helsingborg - RNH är att skapa ett klubböverskridande nätverk för yrkesverksamma med målsättningen att hjälpa varandra skapa affärer utifrån våra respektive yrkesroller. 

Genom att verka i Rotarys anda är ambitionen att inspirera och hjälpa varandra med idéer, kontakter och att hålla oss uppdaterade om det lokala näringslivet.

Pris: ​Som en vanlig Rotarylunch (ca 120 SEK). Betalning sker på plats med Swish. Anmälan: ​Ska göras senast två dagar innan via mail RNH@rotary2390.se eller direkt på distriktets hemsida, rotary2390.se

För mer information inför varje event se Rotary Näringslivsnätverk 2390 Helsingborg - RNH på LinkedIn och/eller Facebook.

Mötena utgår från en fast agenda med yrkes- och näringslivsfokus. Ansvar med mötet roterar mellan deltagarna. Vi diskuterar aktuella ämnen med fokus på nätverkande och affärsskapande. Lätt lunch serveras till självkostnadspris.

Agenda

12.00 Välkomna och lunch

12.10 Mötet startar

12.15 Kort om nätverket för nya deltagare

12.20 Personlig information på max 20 sekunder:

– Namn, klubbtillhörighet och företag

– Vad jag gör / kan bidra med

– Min utmaning / Jag söker / Jag behöver hjälp med

12:40 Gruppdiskussion om aktuellt ämne som presenteras av dagens mötesansvarige 

13.00 Återsamling med gemensam diskussion och kort återkoppling

13.15 Mötet avslutas.

 

Med vänlig hälsning,

Tomas Andrén

Rotary Näringslivsnätverk 2390 Helsingborg RNH 

Sandskäddevägen 18

26375 Nyhamnsläge

RNH@rotary2390.se

0766-299657