Publicerad av Mats Håkanson den maj 22, 2019
I slutet av augusti har det nya Rotary 2390 Näringslivsnätverk Helsingborg sitt första möte. Tanken är att skapa ett klubböverskridande nätverk för yrkesverksamma, med målsättningen att hjälpa varandra att skapa affärer utifrån våra respektive yrkesroller. Genom att verka i Rotarys anda är ambitionen att inspirera och hjälpa varandra med idéer och kontakter, samt att hålla oss uppdaterade om det lokala näringslivet.
Välkommen att delta i det nystartade Rotary 2390 Näringslivsnätverk Helsingborg.
Mötestid: Sista måndagen varje månad kl 12.15 - 13.30 med start måndag den 26 augusti 2019
Plats: Restaurangen på Marina Plaza
Pris: Som en vanlig Rotarylunch (120 SEK). Betalning sker på plats med Swish.
Anmälan: Ska göras senast två dagar innan via mail rotary2390naringslivhbg@gmail.com eller direkt på distriktets hemsida.
För mer information inför varje event se Rotary 2390 Näringslivsnätverk Helsingborg på LinkedIn och/eller Facebook.
Alla Rotarianer och Rotaractare är välkomna. Ta gärna med gäster
 

Syfte

Tanken med Rotary 2390 Näringslivsnätverk Helsingborg är att skapa ett klubböverskridande nätverk för yrkesverksamma med målsättningen att hjälpa varandra skapa affärer utifrån våra respektive yrkesroller. Genom att verka i Rotarys anda är ambitionen att inspirera och hjälpa varandra med idéer, kontakter och att hålla oss uppdaterade om det lokala näringslivet.
 

Om mötet

Mötena utgår från en fast agenda med yrkes- och näringslivsfokus. Ansvar med mötet roterar mellan deltagarna. Vi diskuterar aktuella ämnen med fokus på nätverkande och affärsskapande. Lätt lunch serveras till självkostnadspris.
 

Agenda

12.00 Välkomna och lunch
12.15 Mötet startar
12.20 Kort om nätverket för nya deltagare
12.30 Personlig information på max 90 sekunder:
– Namn, klubbtillhörighet och företag
– Vad jag gör / kan bidra med
– Min utmaning / Jag söker / Jag behöver hjälp med
12:45 Gruppdiskussion om aktuellt ämne som presenteras av dagens mötesansvarige
13.00 Återsamling med gemensam diskussion och kort återkoppling
13.15 Mötet avslutas. Fortsatt mingel och diskussion fram till ca 13.45