Publicerad av Kim Hall den sep 09, 2019
Sista måndagen i varje månad kl 12.15 - 13.30 håller Rotary Näringslivsnätverk 2390 Helsingborg – RNH-möte i restaurangen på Marina Plaza, Kungstorget, Helsingborg. RNH är en mötesplats där Rotarymedlemmar skapar ett klubböverskridande nätverk för yrkesverksamma med målsättningen att hjälpa varandra skapa affärer utifrån respektive yrkesroll. Genom att verka i Rotarys anda är ambitionen att inspirera och hjälpa varandra med idéer, kontakter och att hålla sig uppdaterade om det lokala näringslivet. Nästa tillfälle blir den 30 september 2019. Därefter 28 oktober och 25 november 2019.
Mötena utgår från en fast agenda med yrkes- och näringslivsfokus. Ansvar med mötet roterar mellan deltagarna. Deltagarna diskuterar aktuella ämnen med fokus på nätverkande och affärsskapande. Lunch serveras till självkostnadspris. 
Priset är som vanlig Rotary lunch (120 SEK). Betalning sker på plats med Swish
Anmälan ska göras senast torsdagen innan RNH via mail (rotary2390naringslivhbg@gmail.com) eller anmälningssida på Rotary Distrikt 2390 hemsida. Återbud efter ovanstående deadline faktureras, liksom om Du uteblir trots anmälan.
För mer information inför varje event se Rotary Näringslivsnätverk 2390 Helsingborg - RNH på LinkedIn och/eller Facebook, samt Rotary Distrikt 2390 hemsida
Alla Rotarianer och Rotaractare är välkomna, liksom medlemmar i Inner Wheel och Round Table. Ta gärna med gäster. 
OBS anmäl Dig i god tid! Max 40 platser. Först till kvarn!
 
Agenda 
12.00 Välkomna och lunch 
12.15 Mötet startar 
12.20 Kort om nätverket för nya deltagare 
12.30 Personlig information på max 60 sekunder: 
- Namn, klubbtillhörighet och företag 
- Vad jag gör / kan bidra med 
- Min utmaning / Jag söker / Jag behöver hjälp med 
12:45 Gruppdiskussion om aktuellt ämne som presenteras av dagens mötesansvarige 
13.00 Återsamling med gemensam diskussion och kort återkoppling 
13.15 Mötet avslutas. Fortsatt mingel och diskussion fram till ca 13.45
 
Varmt välkomna!
 
För Rotary 2390 Näringslivsnätverk Helsingborg – RNH
 
Tomas Andrén                                                       Johan Fridh

Helsingborg Berga Rotaryklubb              Helsingborg Kärnan Rotaryklubb

0766299657