Publicerad av Ulf Bingsgård den 27 Jun 2020

Ett sjunde fokusområde – "Supporting the enviroment" – kommer att läggas till Rotarys sex tidigare fokusområdena. Mer än 18 miljoner dollar av The Rotary Foundations medel i Global Grants har de senaste fem åren använts i miljörelaterade projekt. Genom att skapa ett eget fokusområde för miljön ges medlemmarna ännu fler vägar och möjligheter att bidra till positiva förändringar i världen och ge större påverkan av vår arbete.

 

"Supporting the environment" (främja miljön) blir Rotarys sjunde fokusområde. De övriga sex är Verka för fred, Utrota sjukdomar, Vatten och sanitet, Mödrar- och barnavård, Läs- och skrivkunnighet samt Lokal ekonomisk utveckling.

Från den 1 juli 2021 kommer det bli möjligt att söka bidrag för projekt med bäring på det nya fokusområdet. Under tiden kommer arbete pågå för att samla in medel till dessa projekt. Mer information kommer längre fram.

Som chair for Rotary Sustainability Distrikt 2390 kan jag bara med glädje välkomna detta besked. Det är så klart extra roligt att en fråga som vi jobbat med under året nu också hamnar i fokus för hela organisationen. Vi har börjat arbetet och inspirerar gärna flera till att ta tag i frågan.
 
Ulf Bingsgård