Publicerad av Elisabet Jensen den 17 Oct 2021
Vårt ZOOM-möte tisdagen den 26 okt kl 18:30 blir med Fredrik Menkus Wegbratt, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen i Landskrona. Fredrik har ett riktigt stort personligt engagemang i ämnet. 
 
Klicka på knappen "Läs mer" och läs mer om Distriktskommittén 2390 Empowering girls arbete.
 
 
”Se oss” viskar flickorna!
Varför gick du med i Rotary?” frågade jag min väninna. Hon har varit medlem nu några år. ”För att du berättade om allt gott ni gör i klubben på ön Ukerewe. Det är hands on och det ville jag stödja.”  Ja, så var det för mig också, konstaterade jag. Jag hade under nästan 10 års tid som icke medlem arbetat för Rotary tillsammans med min   man, som var rotarian. Men numera arbetar jag för Rotary som betalande medlem. Jag hade dessutom under många år dragit mitt strå till stacken genom att sy och skicka ner två ton bindor till Ukerewe.  Med 45 trampsymaskiner har vi bidragit till att flickor i lika många skolor fått möjlighet att själva sy sina bindor, även med pojkarnas hjälp. I dagarna fick min man och jag en kort, liten film där vår kontaktperson visade och gjorde kommentaren att flickorna nu fick sin examen tack vare mina bindor. Det gjorde gott.
I våras undrade Ulf Bingsgård om jag ville arbeta för att stötta flickorna. Vi blev snabbt en väl fungerande Distriktskommitté 2390 Empowering girls.
Allt handlar om:
Mänskliga rättigheter? Nu kan vi alla hjälpas åt? Här kommer ett lite axplock på hur det ser ut i omvärlden och tyvärr även här hemma, ännu så länge i liten skala.
Hur reagerar vi när vi hör att bara idag gifts 33 000 flickebarn / tonåringar bort till oftast äldre män för att inte som ogift befaras utsättas för våld och sexuella övergrepp? På Flickans dag den 11 oktober stod det lite om detta i världspressen.
Jag vet att samma dag dog 800 flickor för de könsstympades och 10 000 överlevde samma dag stympningen. De har nu lemlästade kroppar många av dem och väldiga besvär. Önskan att inte utsättas för våld och övergrepp visar sig tyvärr i många fall bli tvärt om. Flickan isoleras dessutom i stället ofta i det nya hemmet där hon befinner sig lång ifrån sina hemtrakter. Att för det lilla flickebarnet, som ganska snart kommer att vänta barn, få uppsöka läkare eller barnmorska, är ingen självklarhet. Hennes man måste nog först ge henne tillstånd. Av de dödsfall som inträffar i tonåren i dessa länder är 50% orsakade av graviditet och förlossning.
Någon har en pilbåge och skjuter människor på öppen gata. Så hemskt. Så förfärligt. Det händer här och går inte att förklara.
Men hos oss i Sverige försiggår i det tysta också oförklarliga brott mot flickors mänskliga rättigheter och mot vår lagstiftning. De brotten sker i det tysta dag ut och dag in. ’’Som att vara frigående inomhus” säger Elaf Ali själv. Elaf och hennes familj är flyktingar från Irak. Elaf är journalist, författare och har varit programledare på TV4. Ingen står till svars för ingen utanför familjen får veta någonting. 
Läs Elaf Alis bok ”Vem har sagt något om kärlek” ”Att bryta sig fri från hederskulturen”
Jag önskar den fanns på alla skolbibliotek och översätts till arabiska. Det är vad Elaf själv önskar.    
Empowering Girls kommitté arbetar med ”vardagsproblem” och möter säregna former av maktutövande. Därför finns vi här för att tillsammans följa RI-president Shekhar Mehtas uppmaning att stötta främst flickor eftersom de flesta flickor inte själva kan ta sig ur det förtryck de utsätts för. De lever, kanske de flesta, med delvis eller total avsaknad av mänskliga rättigheter.  
Med ca 10 – 14 dagars mellanrum håller Distriktskommittén 2390 Empowering Girls ZOOM-möten  för att synliggöra olika aspekter på hur flickors situation ser ut både här hemma i Sverige och utomlands. Vi behöver alla tänka på hur vi som medmänniskor och rotarianer kan bidra till att förbättra flickornas levnadsvillkor.
Detta är säkerligen den största utmaningen vi kan få. Det skulle säkerligen föra med sig lite mer fred och en mycket bättre världsekonomi. Upphörde barnäktenskapen skulle världsekonomin öka med $ 500 miljarder dollar. (Rotary.org)
Tänk på vilken framgång vi haft med vårt initiativ på 80-talat End Polio Now från 350 000 fall årligen av polio till två kända fall i år.