Publicerad av Kim Hall den nov 12, 2019
’Festlig, folklig och fullsatt’, var det när  Margot Wallström gästade Rotary i Ystad Saltsjöbad. Efter 40 år i politikens tjänst, bland annat som EU-kommissionär och svensk utrikesminister är Margot Wallström känd för sitt engagemang. Hon ville ”hellre blir anklagad för att vara aktivist eller aktiv, i stället för passiv” som hon sade i en intervju strax efter sin avgång som utrikesminister. Mötet med Margot handlade om hennes syn på utrikesministerns roll och den feministiska utrikespolitiken. Men mycket snart övergick föredraget till att bli ett engagerat ge och ta med åhörarkretsen, där frågorna haglade från Rotarianerna.
Det handlade om allt från Ryssland, Arktis, klimatfrågorna, demokratin och EU, Kina, folkomröstningars betydelse, till jordnära frågor som ’hur kunde Du sortera alla de tusen frågor som mötte Dig varje morgon när Du steg in på UD?” Och i svaren mötte publiken en politiker som sökte grunda sin aktivism i en pragmatism, i korsningen mellan det önskvärda och det görliga. Det kortsiktiga och det långsiktiga. Det gällde att ha både mod och tålamod.
Om den feministiska utrikespolitiken konstaterade Margot att hon möttes av olika reaktioner vilka förändrades med tiden: från undran och kanske också spott, till accept av att grundtankarna bakom denna kunde bidra till att fördjupa och bredda den politiska normbildningen, inte minst i fredsförhandlingar. Fler kvinnor i processerna vidgade perspektiven, lyfte fram andra lösningar, och bidrog till hållbarare lösningar. Feministisk utrikespolitik var ”inte emot männen, men för ett bättre samhälle”. Hon berättade också om hur utrikesförvaltningen utvecklade kreativa okonventionella instrument för att ge liv åt denna politik, och som inte minst på fältet, dvs våra ambassader, ledde till många olika projekt.
Och tiden gick, utan att någon tänkte på den, allra minst vår President som brukar stå med uret i handen vid talarhalvtimmens utgång. Så icke denna gång till allas glädje.
Vi kan bara buga och bocka och säga ”Stort och varmt tack Margot för att Du kom till oss”. Vi uppskattade mycket att få träffa Dig och höra något om hur Världen och Du – aktivisten och pragmatismen - under ett antal år gick hand i hand. Vi vet att Du kommer någon gång då och då till Ystad, och säger varmt välkommen åter.
Föredraget skulle ha inletts med en kort snutt från SVT:s dokumentär: ”Margot Wallström - älskad, hatad, kontroversiell, folkkär”, så kan Du se den HÄR
 
Tilläggas kan att ett antal journalister var på plats för att intervjua Margot Wallström, så håll gärna utkik i tisdagens tidningar för mer.
 
Text och bild: Bruno S Beijer