Publicerad den 28 Nov 2020
Malmö-Öresund Rotaryklubb toppar listan på klubbar som bidragit med flest pengar till TRF Årliga Fonden och End Polio Now. Under verksamhetsåret 2019-2020 hade klubben skänkt 10.181 US-dollar till TRF. Därefter kom Falsterbo-Skytts Rotaryklubb som skänkt 4.810 US-dollar. På tredje plats kom Svedala Rotaryklubb med 3.118 US-dollar.
Uppmärksamheten och redovisningen av vilka klubbar som bidragit med mest pengar till TRF gjordes samband med distriktets årsmöte. Guvernör Stefan Knutsson och Viveca Serder, ordförande i TRF för 2390, gratulerade och tackade alla klubbar och även alla andra som bidrar med sin insats eller pengar till TRF. ”Det betyder väldigt mycket för utrotningen ev polio i världen”, säger de båda.
 
Så här ser den kompletta listan ut över klubbar som har bidragit med mer än 2.000 USD:
 
 
Till detta kommer större bidrag från Falsterbo-Vellinge Rotaryklubb och Falsterbo-Skytts avseende VTT-utbytet i Sydafrika.