Publicerad av Mats Håkanson den 01 Apr 2023
Malmö, med vårt Rotarydistrikt som arrangör, blir värdstad för fem dagars Rotary Action Summit i september 2024. Action Summit är ett årligt arrangemang, tidigare kallades det för Rotary Institute och har bland annat hållits i Prag, Reykjvik och nu i år Manchester. De första två dagarna av summitten ägnas åt utbildning av valda och inkommande distriktsguvernörer från Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. De tre sista dagarna blir ett tillfälle för inspiration och information om vad som är på gång i Rotary. Redan nu vet vi att RI-presidenten Stephanie Urchich kommer till Malmö.
 
– Vi räknar med att runt 300 deltagare kommer, berättar Ulf Bingsgård, som har fått uppdraget att arrangera mötet. Vi räknar med att runt 300 deltagare kommer till oss i Malmö.
 
– Det hela inleds redan den 18-19 september 2024 då utbildningen av valda och inkommande guvernörer med partners påbörjas. En träff för guvernörerna planeras, likaså utbildningstillfälle för ledamöterna i Council of Legislation (COL). Därefter blir det på fredagen och lördagen blir lite mer som en traditionell konferens med föredrag, presentationer, rundabordssamtal och utställningar.
 
– Under söndagen hoppas vi att många av våra klubbar kommer engagera sig för att erbjuda programpunkter på sin klubbs hemort. Både för att visa vad som är på gång och för att klubbens medlemmar ska träffa de nyfikna besökarna, säger Ulf Bingsgård.

Programmet kommer byggas kring "Diveristy, Equity, Inclusion", Rotarys DEI Statement, kring Mångfald, Jämlikhet, Inkludering.