Publicerad av Kim Hall den 29 Apr 2020
Begreppet mångfald betyder olika saker för oss människor. I Simrishamn tog Rotaryklubben kontakt med gymnasieskolorna Nova Academy och Österlengymnasiet där eleverna på respektive skola fill i uppdrag att skriva en uppsats om Mångfald medan den andra skolan skapade en utställning i ämnet. Projektet blev mycket uppmärksammat av kommunens politiker och elevråden på de båda skolorna började träffas och bygga broar mellan skolorna.
 
NOVA ACADEMY är ett teoretiskt gymnasium med 200 elever
Dessa elever fick en utmaning att skriva en uppsats om ämnet, parvis eller individuellt.
 
ÖSTERLENGYMNASIET är ett yrkesgymnasium som har 120 elever varav ca 50% är födda utomlands. Dessa elever fick en utmaning att i grupper skapa en utställning i samma ämne som NOVA ACADEMY.
Ett 30 tala grupper bildades som var för sig skulle skapa sin ”story”
I detta projekt samarbetade vi med Hammenhögs Rotaryklubb.
 
De två bästa uppsatserna och de fyra bästa från utställningen erhöll prispengar som gick till deltagarna själva. Bakgrunden till att vi startade dessa projekt var att vi ville uppmärksamma eleverna och i viss mån deras föräldrar samt samhället i allmänhet på vilken betydelse mångfalden har för att skapa ett starkare och jämlikare samhälle.
Vi anser också att om mångfalden hanteras rätt av våra politiker motverkar detta den segregationen vi ser vuxit fram.
 
När de båda tävlingarna var klara våren/försommaren 2019 bjöds de vinnande eleverna från respektive skola in till ett klubbmöte på vår Rotaryklubb där de fick berätta hur de hade arbetat fram sina resultat respektive skrivit sina uppsatser. Vinnarna från Nova läste också upp sina uppsatser.
Vinnande lag från Österlengymnasiet hade spelat in en video som belyste deras ”story” extra bra.
 
Vinnarna i uppsatstävlingen framförde att de önskade få möjlighet att informera kommunens politiker om sina synpunkter.
Detta kunde vi ordna med en direkt förfrågan till kommenstyrelsens ordförande Jeanette Ovesson som på kort tid bjöd in båda skolornas elevråd, samt en del av vinnarna i tävlingarna plus några av oss från Rotary. Vid detta möte fick vi från Rotary berätta varför vi startade dessa projekt men givetvis också, vilket var det viktigaste, att elevråden och pristagarna framförde sina synpunkter och idéer på vad kommunen skulle tänka på i sin planering för att minska segregationen och förbättra integrationen inom kommunen.
 
Eleverna menade också att kommunen måste bli skickligare på att styra upp så att de båda gymnasieskolorna kan samarbete bättre och få en positiv förståelse för varandra.
Tack vare projekten har det de båda elevråden börjat träffas och redan byggt broar mellan skolorna.
 
Mötet blev mycket lyckat och kommunledningen och ansvarig BUN Chef lovade att ta till sig elevernas och även Rotarys synpunkter och förslag.
 
När Rädda Barnen firade 100 års jubileum i Simrishamn i november 2019 med en aktivitet på Biblioteket var uppsatsvinnarna Alva Pyk och Ella Appelkvist inbjudna att läsa upp sina uppsatser.
Jag var själv närvarande och fick redogöra för bakgrunden till uppsatstävlingen och hur vi valde ut vinnarna.
 
I RYLA i Lund oktober 2019 deltog Alva Pyk och Ella Appelkvist och var verkligen imponerade över upplägget av utbildningen och de lärare som deltog. 
 
Medlemmarna från Simrishamns RK som var aktiva i båda projekten var: Caisa Persson, Annika Månsson, Johan Nylin, Richard Lindskog, 
Al Currie och Birger Simonsson. 
 
Vi var också jury för de olika tävlingarna. 
Jan-Erik Månsson och Olof Brodén från Hammenhögs RK som deltog
när vinnarna på Österlengymnasiet skulle utses.
                                                                               
Sammarbetet mellan Simrishamns RK och de båda skolorna fortsätter och vi har bland annat yrkesrådgivning och mentorskap aktuellt under detta år.
 
När klubben hade ”visionsövningen”  för några månader sedan framkom det att en klar majoritet av medlemmarna ansåg att klubben skall fortsätta arbeta ihop med skolorna för att genom det
göra nytta i samhället och samtidigt öppnar upp för en större spridning av vad Rotary står för idag.
 
Birger Simonsson
Simrishamns RK