Publicerad av Kim Hall den nov 18, 2019
Sista helgen i oktober hade jag äran att vara med på en RYLA-utbildning. Det var George Smidelik från Lund International som genomförde ledarskapsutbildningen för 24 nominerade och intresserade ungdomar i gymnasieålder från hela vårt distrikt. George som har mångårig erfarenhet av ledarutveckling har byggt upp ett två-dagars ledarskapsprogram som passar dessa ungdomar som handen i handsken. Ungdomarna är nominerade av de skolor de går på eller av lokala rotaryklubbar och kriteriet är att de ska ha potential att bli framtida ledare. De flesta ungdomarna träffades för första gången men redan från minut ett fick George dem att känna sig hemtama och diskussionerna startade meddetsamma.
 
Utbildningen går ut på att genom att beröra ledarskapsutmaningar så börjar man inse sina egna styrkor och utvecklingsbara områden. Innehållet innefattar bland annat lära känna övningar, utveckla nya processer i grupp, olika ledarstilar och hur det känns att utsättas för dessa olika ledarstilar. Ett uppskattat inslag var också möjligheten att diskutera sina tankar och frågor rörande ledarskapmed erfarna ledare. Dessa kom huvudsakligen från Lund International. 
Utbildningen genomfördes i samarbete med Rotaract. Det finns intresse bland ungdomarna att arbeta vidare med sina nätverk så möjligheterna inom Rotaract är helt rätt och kommer rätt i tid.
 
Jag kände att detta var en mycket uppskattad och bra utbildning som vi ska satsa mer på. Här kan vi ge våra ungdomar en bra start i sina ledarskapskarriärer och samtidigt hjälpa dem att gå från funderingar till action. Vi får ju inte glömma bort att RYLA är en rekryteringskanal för framtida Rotaractare och Rotarianer.
 
Stefan Knutsson, Inkommande guvernör i D2390
Stolt Rotarian