Publicerad av Kim Hall den nov 12, 2019
Sveriges enda kardinal någonsin höll föredrag på Marina Plaza i Helsingborg måndagen den 11 november, inför 147 personer, såväl rotarianer som andra intresserade, som deltog. Kardinalen berättade bland annat om att de är 220 kardinaler och att dessa är påvens närmsta medarbetare. Påve Franciskus har stationerat dessa i hela världen. Framförallt i perifera länder dit bland annat Sverige räknas. Kardinalernas huvuduppgift är att välja ny påve. Åldersgränsen för att rösta är max 80 år. Härutöver har de naturligtvis specificera uppdrag och Anders har bland annat i uppdrag att arbeta för kristen enhet  med mera.
Katolska kyrkan i Sverige har under årens lopp haft en rad olika svårigheter bl a blev det inte tillåtet att öppna kloster förrän på 1970 talet och Karmeliterklostret i Glumslöv var härvidlag en banbrytare eftersom det öppnades på 1960 talet. Sveriges kristna råd, där Anders Aborelius är ordförande, skrev nyligen bl a till alla partiledare om att värna människovärdet och fick svar från endast en av partiledarna som var negativt inställd till deras skrivelse.
Det finns mycket och många viktiga mänskliga frågor att ta sig an i hela världen också i Sverige! Inte minst sociala frågor och orättvisor. Här har katolska Kyrka ett 1200 sidor dokument som beskriver hur och på vilket sätt vi bör förhålla oss till varandra! Så avslutar Anders ett intressant och tankeväckande föredrag, berättar Lennart Pettersson.
 
Guvernör Torkil Rönne överlämnade en vimpel till Kardinalen.