Publicerad av Mats Håkanson den 14 Jan 2023
Rotary Lomma-Bjärred har i januari skänkt 58.000 kronor som stöd till Rotarydistriktets i Ukraina arbete för att på plats i landet stötta medborgarna där det bäst behövs. 33.000 kronor har samlats in av medlemmarna och 25.000 kronor utgör överskottet från sommarens Lomma Hinderlopp. Tillsammans med ett tidigare stöd har klubben nu bidragit med 75.000 kronor till Rotary i Ukraina.
 
– Lomma Bjärred Rotary Club har också precis som flera andra Rotaryklubbar genom sitt nätverk nära kontakt med andra klubbar och kontakten med klubbarna i Ukraina har varit extra täta sedan kriget bröt ut, berättar Stellan Larsson, vice president i klubben. Vår klubb har i första hand haft kontakt med Kiev Capital Rotarklubb som hjälper två oblast (län) i deras arbete att skapa så drägliga förhållande som möjligt. Det ena är i norra Ukraina, i Charkivprovinsen, och det andra i Odessa.
 
– Efter ett digitalt möte med klubben i Kiev har vi beslutat att skänka 25 000 kr av överskottet från Lomma Hinderlopp till distriktet kring Kiev och det finns i nuläget bl a ett akut behov av fönster till en skola för medicinsk personal. Skolan utbildar sjuksköterskor och ambulanspersonal i det som krävs i krigstid och väldigt angeläget. Just nu är det vinter och väldigt kallt så behovet av att återställa skolan med fönster är akut.
 
– Klubbens medlemmar har sen bidragit med ytterligare 33 000 kr så den totala summan som skickats till Ukraina är  58 000 kr. Tillsammans med tidigare bidrag har klubben nu fört över motsvarande 75.000 kronor till Kievdistriktets insamlingskonto, säger Stellan Larsson. Genom våra kontakter i Ukraina kommer vi få löpande information om hur våra pengar kommer till nytta.