Lena Mjerskaug från Norge blir nästa RI-director för zon 17 och 18  från och med juli 2022 och två år framåt. Hon är "ung" och mycket välmeriterad för uppdraget. Bland hennes meriter kan bland annat nämnas att hon har haft alla uppdrag på distriktsnivå, hållit i utbildningar och även varit Training Team Leader på Zon nivå och är RI-presidentens representant i ”YPDG - Shaping Rotary´s Future”. Det är en grupp som internationellt arbetar med Rotarys framtidsfrågor. 

 
Lena Mjerskaug har väl förtjänat uppdraget och D2390 önskar henne lycka till i hennes framtida Rotaryarbete.
 
Vad är då en RI-director och vad är Zon 17 och 18?
Jo, En RI director är världspresidenten i Rotary International förlängda arm som har till uppgift att servar distriktsguvernörerna i Rotarydistrikten som ingår i Zonen samt rapportera tillbaka till Rotary International.
 
Rotary är alltså indelad i Zoner för att RI-presidenten och RI:s verksamhet lättare ska kunna nå ut och hålla kontakten med distrikten i världen. RI-Director är en slags ambassadör, skulle man kunna likna det vid, men med skillnaden att RI-direktorn har hand om flera länder som ingår i Zonen.
Sverige, som är ett avlångt land, är därför uppdelad i två Zoner, norra delen i Zon 17 och södra delen i zon 18. 
 
Vårt distrikt 2390 ingår i Zon 18 där även Danmark med flera ingår, medan till exempel Finland ingår i Zon 17.
 
Lenas uppgift blir att hålla kontakten med guvernörerna, men också att arrangera Zon-Institut, med utbildningar för framför allt de som är funktionärer, guvernörer, Zon-koordinatorer, Rotaract, Ryla med mera. Zon-koordinatorerna har ofta assistenter där Torkil Rönne är Zon-Assistent för Medlemsfrågor.
Jag själv var i fyra år, 2010-2014, assisterande Zon-koordinator för PR-frågor. Vi arrangerade bland annat PR-utbildningar på Arlanda.
 
Om ni vill lära er mer om Rotary så läs Rotary Norden, gå in på rotary.org eller kontakta Ulf Larsson som har personer i vårt distrikt som utbildar i vad Rotary är och hur organisationen är uppbyggd.
 
Hälsningar
 
Kim Hall, PR- och Webbredaktör i D2390 samt chefredaktör för Rotary Norden med ansvar för Sverige.