Publicerad av Kim Hall den 13 Jan 2020
Lagrådet är något ganska okänt inom Rotary. Ändå är det viktigt; det är vår motsvarighet till riksdagen där alla lagar stiftas. År 2020 är särskilt betydelsefullt eftersom två viktiga aktiviteter äger rum. Den första är ett s.k. resolutionsråd d.v.s. ett beslutsforum för allmänna uttalanden och ståndpunkter som man vill att Rotary International ställer sig bakom. Det andra är att Rotary måste se framåt och se över sina lagar. Hugo Cederschiöld, distriktets lagrådsrepresentant, uppmanar att inför distriktskonferensen den 25 april, alla klubbar/medlemmar inkomma med förslag/motioner som kan göra Rotary ännu bättre.
Detta råd kommer att äga som en omröstning över webben i oktober – november. Vill man lämna förslag till detta måste förslaget lämnas till RI International för den 30 juni. Det kan tyckas gott om tid men eventuella förslag måste godkännas på ett officiellt distriktsforum, lämpligen den distriktskonferens som hålls den 25 april.
 
Men utöver detta måste vi se framåt – mot det sammanträde som sker i Chicago våren 2022 under 3 – 4 dagar. Detta är det som betyder mest för där stiftas våra lagar, d.v.s. tvingande regler och bestämmelser som kan handla om allt från närvaro, klassifikationer, regler för medlemskap etc. etc. Den som vill ändra någon regel eller annat som står i Procedurhandboken måste lämna förslag om detta så att det når RI senast den 31 december i år. Även sådana förslag måste godkännas gemensamt i distriktet, antingen vid vårens distriktkonferens eller vid årsmötet i höst. 
 
Att skriva förslag är något av en smärre vetenskap men låt inte någon avskräckas av detta för undertecknad har numera viss erfarenhet av hur man gör och är mer än villig att hjälpa till. Har du något du funderar över – någon regel eller någon resolution? Hör av dig till:
 
Skriv till; Hugo Cederschiöld  hugo.cederschiold@gmail.com  0702-96 22 55
 
Fakta: En lagrådsrepresentant sitter max i tre år och det finns en lagrådsrepresentant för varje distrikt, där Hugo Cederschöld representerar D2390.