Den 24 oktober är det World Polio Day. För Rotary är det en stor dag som manifesterar polioutrotningen, som Rotary tog initiativ till 1985. På den tiden var virussjukdomen utspridd i världen och drabbade barn som gick ett liv med funktionshinder till mötes. 1988 engagerade Bill och Melinda Gates Foundation, WHO och UNICEF i polioutrotningen och otaligt många rotarymedlemmar hjälptes åt att vaccinera barn under 5 år. Detta har resulterat i...
...att Afrika nu är helt poliofri och att endast Afghanistan och Pakistan återstår. Men kampen går vidare tills att polio är helt utrotad i hela världen innan vi kan andas ut. Varje år den 24 oktober manifesterar Rotary internationellt denna dag som World Polio Day. Det är FN-dagen, där Rotary har en stol i FN-skrapan i New York eftersom Rotary varit med att stifta FN, eller United Nations som det kallas internationellt.
Här har Sverige gjort avtryck med framför allt Dag Hammarskjöld, som var FNs generalsekreterare 1953-61, men också Jan Eliasson, som var FN.s fjärde vice generalsekreterare 2012-16. Även Kofi Annan, som var generalsekreterare 1997-2006, var gift med svenska Nane Annan och besökte Sverige regelbundet.
 
Nu var det inte dem vi ska hylla, utan Rotarys gemensamma krafter mot polioutrotningen. Där har klubbarna och distrikten en viktig roll att fylla. Det är endast en månad kvar och det gäller för oss att fundera ut vad vi i 2390 kan göra för att utrota polio helt. Vi är väldigt nära, men ännu inte helt framme.
 
Vår guvernör Stefan Knutsson välkomnar förslag och initiativ där vi alla i distriktet med gemensamma krafter kan manifestera detta event. Kom gärna med förslag. Maila förslag till Guvenören