Postad av Kim Hall on° feb 26, 2019
Läkarbankens grundare, journalisten Lars Braw, har gått ur tiden. Han blev 98 år.
1959 reste journalist Lars Braw första gången till Afrika för att göra reportage som sedan hamnade i Kvällsposten. När den fem-åriga pojken i Kenya tog honom i handen och sa "sir, Glöm oss inte" blev det början på en livslång relation mellan Rotary och Kenya i mer än 30 år. 
Under alla år fick Lars Braw flera läkare att genom Rotary resa till Kenya för att helt ideellt hjälpa människor som bodde långt ute på landet och långt från städerna där sjukhusen fanns. Alla som bodde där visste när Rotary Doctor Swedens Jeeplinjer kom till skolan eller den provisoriska mottagningen i någon lokal eller i skuggan av ett träd. Idag finns fyra jeeplinjer och insamling till en femte jeeplinje pågår. Lars Braw blev 98 år, men hans livsverk lever vidare inom Rotary. Stöd Rotarys Läkarbank/ Rotary Doctors. En insats från dig som Rotarian gör skillnad för väldigt många. Rotary Doctors