Postad av Kim Hall on° feb 25, 2019
Samtliga Rotaryklubbar i Sverige erbjuds medverka i Rotary Doctors/Läkarbankens konstlotteri med syftet att kunna köpa in en ny läkarbil i Kenya. Kampanjen testas först i distrikt 2390 - låt oss visa vad vi går för! Något lotteritillstånd behövs inte eftersom försäljning sker i en sluten förening. Varje klubb erbjuds köpa ett lotteripaket för 4 000 SEK. De klubbar som vill delta anmäler sig till Läkarbankens kontakt CG Olofsson på e-post cg.olofsson@insatnet.nu med angivande av fakturerings- och leveransadress, senast den 8 mars. Leverans av paketet beräknas till 2-3 v efter anmälan.
 
I paketet ingår
  • Lottring om 200 lotter
  • 1 litografi av Per-Olof Olsson, Konstnär i Helsingborg
  • 3 litografier från Kenya-konstnären Sam Olu
  • 3 litografier från Kenya-konstnären P. Mbai
  • 5 st Trisslotter
Klubben faktureras beloppet i samband med leverans.
Ekonomi - Lotteriet väntas ge Läkarbanken 3 000 SEK i vinst per deltagande klubb, då omkostnader beräknas till ca 1 000 SEK avseende lottring, vinster, förpackning och utskick. Varje klubb bestämmer sitt lottpris. Ev överskott över 4 000 SEK tillfaller klubbens sociala verksamhet. Varje klubb bestämmer dragningstillfälle – en eller flera gånger.
Deadline och anmälan - De klubbar som vill delta anmäler sig till Läkarbankens kontakt
CG Olofsson på e-post cg.olofsson@insatnet.nu med angivande av fakturerings- och leveransadress, senast den 8 mars.
Leverans av paketet beräknas till 2-3 v efter anmälan.