Publicerad av Mats Håkanson den maj 20, 2019
Klubbarnas avgift till distriktet och Rotary International är nu fastställda. För de klubbar som använder ClubRunner som IT-verktyg är den rörliga kostnaden 414 kr per medlem och år, vartill kommer 1.955 kr i fast avgift per klubb och år. För de klubbar som använder ClubAdmin som IT-verktyg är den rörliga avgiften 367 kr per medlem och år, vartill kommer den fasta avgiften med 1.955 kr per klubb och år. Avgiften till Rotary International är för alla klubbar detta verksamhetsår 68 USD per medlem och år, vilket är 636 kr per medlem och år med växelkursen för maj.
Per medlem och år blir avgiften till distrikt och RI 1.050 (CR) respektive 1.003 (CA) plus 1.955 kr. För en klubb med 46 medlemmar blir avgiften för en ClubRunner-klubb därmed 1.093 kr per medlem och år, samt för en ClubAdmin-klubb 1.046 kr per medlem och år.
Distriktsavgiften faktureras i juli för hela året och baseras på medlemsantalet 1 juli. RI-avgiften faktureras halvårsvis och baseras på medlemsantalet 1 juli resp 1 januari.
 
Så här fördelar sig avgiften:
Den fasta avgiften på 1.955 kr omfattar deltagande i PETS för president, kassör och sekreterare samt deltagande av två representanter för klubben vid distriktskonferensen (dagtid).
Den rörliga avgiften fördelas på:
Distriktet 185 kr
TRF 10 kr
Ungdomsutbytet 55 kr
SRS och IT 87 kr för CR-klubb och 40 kr för CA-klubb
Rotary Norden 77 kr