Publicerad av Kim Hall den nov 18, 2019
Intresset för Rotarys engagemang beträffande utrotning av polio är stort.  Detta märker jag (Kjell-Åke Åkesson, medlem i Hörby Rotaryklubb och past Rotary International Director) bl.a. på de önskemål som kommer beträffande information om ”End Polio Now” såväl inom som utanför ”vår egen krets”. Det kan t.ex. nämnas medverkan vid Medical Summer School där ett 20 –tal läkarstuderande från lika många länder deltog. Ett annat mycket intressant möte var medverkan vid en patientförenings höstträff i Lund. Det som väckt speciellt intresse bland åhörarna har varit förmedlingen av upplevelser och erfarenheter av medverkan vid Rotary Internationals vaccinationsarbete i Indien. Hur dessa förbereds, genomföres, uppföljs och resultaten av kampanjen. Kampen för en poliofri värld fortgår med oförminskad kraft!          
Post Polio Syndrom.                                                                                              
Personer som tidigare i livet drabbats av polio riskerar att efter en stabil period drabbas av s.k. Post Polio Syndrom (PPS) när de blir äldre.
I samband med RI Institutet i Gdansk höll professor Frans Nollet, University of Amsterdam,ett mycket intressant föredrag med titeln "Post-polio Syndrome - the 2nd epidemic of polio”. 
Han nämnde bl.a. att det finns c:a 20 miljoner polio-överlevande världen över varav 1 miljon i Europa. 60% av dessa har eller kommer att utveckla Post Polio Syndrom. Detta innebär bl.a. nedsatt muskelstyrka, muskulär trötthet och smärta, som blir handikappande.
 
Enligt uppgift från Personskadeförbundet beräknas det finnas 15.000 - 20.000 personer i Sverige som haft polio. Denna information är på alla sätt tankeväckande eftersom det beräknas att 60% av dessa har eller kommer att drabbas av Post Polio Syndrom!!
 
Tankeväckande är också vad kommer i framtiden att ske med alla poliopatienter i världen som drabbats av polio och överlevt sjukdomens akuta förlopp.
Allt måste göras för att stoppa spridningen av polio och utrota denna fasansfulla virussjukdom. Medverka i kampen för en poliofri värld!!!
 
Kjell-Åke Åkesson                                                                                                               
Past Rotary International Director