Publicerad av Mats Håkanson den 04 Dec 2022
På FlickFrids nya Internet Bazar finns nu en massa spännande hantverk som säljs till förmån för kampen mot kvinnlig könsstympning och till andra utsatta flickor. Här finns kuddar och kuddöverdrag från designern Ann-Charlotte Larsson i form av återbruk av textilier, unika förkläden och tygpåsar sydda av Elisabet Jensen, broderier från den danska textilkonstnären Eva Engelhardt och unika armband sydda av massajflickor i Tanzania. Allt som kommer in går obeskuret till projektet, så shoppa och stöd en god sak.
 
 
JULKLAPPSTIPS från Empowering Girls på ZOOM den 6 dec kl. 18.30.
Bakgrund: Varför Rotary uttalar sig mot kvinnlig könsstympning. 
Nystart för projekt FlickFrids Internet Bazar den 1 december.
En gammaldags Bazar. www.flickfrid.com  
 
Förr i världen var föremålen på en Bazar handgjorda. Idag likaså. Tyger från igår kan ges nytt liv liksom den fina textilkonst som nu åter blommar upp.
 
”TellMeYourStories! Låt tygerna berätta. Återbruk av personliga textilier. Designer Ann-Charlotte Larsson visar exempel på kuddar och kuddöverdrag. Hon erbjuder dessutom work shops och sy-själv-kits.
 
Elisabet Jensen, pensionerad barnmorska, syr unika förkläden och tygpåsar. Ofta är det återbruk av tyger. Intäkterna ger flickor en chans till ett bättre liv. Elisabet är medlem i Distriktskommittén Empowering Girls. 
 
Danska textilkonstnären Eva mm Engelhardt undervisar. Hon har bidragit till en rad broderiböcker. Evas broderier har en mycket speciell vinkling.
 
De modiga massajflickorna syr armband enligt gammal tradition. Myra Ekström, pensionerad präst, hjälper dem sälja armbanden. Armbanden ger flickorna inkomst och gör dem självbestämmande. De modiga flickorna kan vi stötta genom att köpa deras armband. 
Allt kan beskådas i Bazaren på FlickFrids hemsida www.flickfrid.com  se basar.   Där finns de illustrerande bilderna även bilder på utställarna.
 
Alla artiklar i Bazaren kan beställas via FlickFrids e-mail info@flickfrid.com. 
 
Allt som kommer in genom försäljningen går obeskuret till projektet: kamp mot kvinnlig könsstympning och till andra utsatta flickor. 
 
Det går givetvis också bra att donera ett belopp till projektet utan att beställa varor 😊
 
 

Bakgrund FlickFrid 

Harriet Johansen är mycket engagerad i kampen mot kvinnlig könsstympning i Landskrona.
Följande rader bidrar Harriet med.  Harriet är med i Distriktskommittén Empowering Girls.
Projekt FlickFrid - ett Rotary-projekt i Landskrona som det är tänkt ska sprida sig till andra delar av Sverige.
NEJ till kvinnlig könsstympning!
2016 fick förslaget, att Rotary Internationals styrelse ska uttala sig mot könsstympning av kvinnor, stor uppslutning.
Omedelbart efter startades projekt FlickFrid som sedan dess har arbetat med problematiken kring kvinnlig könsstympning genom att fokusera på de goda krafter och insatser som på lång sikt stärker kvinnors möjligheter att själva bestämma över sin kropp och sitt liv.
Vi anser det för mycket viktigt att engagera män och pojkar i det förebyggande arbetet.
Mål 1 för projektet är att minska förekomsten av kvinnlig könsstympning genom att bidra till informations- och utbildningssatsningar i skolor på högstadie- och gymnasienivå samt för utvalda anställda inom kommunala enheter. Kommunens anställda ska sedan själva föra informationen vidare i sina organisationer på det sätt de anser bäst.
FlickFrid har tagit fram ett omfattande utbildningsmaterial i detta syfte.
För att uppnå målet att avskaffa kvinnlig könsstympning är det viktigt att förändra de förväntningar som ställs på kvinnor och flickor av familjen såväl som av samhället i stort.
En utmaning som hänger ihop med detta är att hitta möjliga inkomstkällor för kvinnor som annars är ekonomiskt beroende av att kvinnlig könsstympning praktiseras.
Mål 2 är att bidra med medel till befintliga projekt som stödjer kvinnors möjligheter till egen inkomst och mäns engagemang i frågan, i länder där FGM praktiseras.
FlickFrid i Landskrona ger ekonomiskt stöd till Monica och Carl-Axel Ekmans insamlingsstiftelse – projekt Garissa i Kenya - ett projekt som i samarbete med de lokala organisationerna Womankind och SIMAHO driver:
- ett flickhem,
- en flickskola,
- en förlossningsklinik,
- en mvc- och bvc-mottagning.
- samt anordnar utbildning för jordemödrar.
- och sprider information om könsstympning.
Som avslutning en liten uppmaning: Shoppa och ge en god sak ditt stöd. TACK!
Internet Bazaren www.flickfrid.com
Flik: Internet Bazar
 

Bakgrund NAFGEM

Myra Ekström är pensionerad präst och stöttar organisationen NAFGEM Network Against Female Genital Mutilation genom sitt arbete i Svenska kyrkan och sin Rotaryklubb Louis De Geer, Norrköping. Myra är nu bosatt i Malmö och ingår i Distriktskommittén Empowering Girls.  
NAFGEM kämpar i norra Tanzania mot könsstympning, barnäktenskap, tidiga graviditeter och för utbildning och mänskliga rättigheter.
Sammandrag ur NAFGEM rapport från 2021
NAFGEM Tanzania ger genom olika insatser massajflickor stöd. 
120 flickor 3-7 år gamla kan gå kindergarten. De förmodas då undgå könsstympning. NAFGEM driver tre skyddade bostäder för flickor. De ges tillgång till primary och secondary schools samt collegeutbildning. Denna hjälp bidrar till flickornas ökade självförtroende. De kan ta kontroll over sina liv. Från tid till annan lyckas NAFGEM även hjälpa flickorna återvända till sina familjer i massajbyarna i de olika regionerna Manyara, Kilimanjaro, Arusha och Tanga. 
Med stöd från olika organisationer gick 2021 13 flickor i primary schools.  25 flickor gick i secondary schools. 16 flickor gick vidaregående utbildningar. Under samma år önskade tre flickor fortsätta studier inom Public Health.