Publicerad av Mats Håkanson den 20 Aug 2022
Inom ramen för Rotary distrikt i Sverige online kan du den 31 augusti kl 19–20 ta del av två intressanta föredrag som belyser hur en ökande befolkning på många olika sätt påverkar våra långsiktiga levnadsvillkor. Det är professor Frank Götmark, som har lett ett projekt som studerade effekterna av folkökning, och professor Robert Zinser, en av grundarna till Rotary Action Group for Reproductive, Maternal and Child Health, Rotarys äldsta och största aktionsgrupp.
 

Inbjudan till digitalt möte onsdagen den 31 augusti kl. 19-20.


Här får Du ta del av intressanta föredrag som belyser hur en ökande befolkning på många olika sätt påverkar våra långsiktiga levnadsvillkor. Föredragshållare är:
 
Frank Götmark, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Han har lett ett forskningsprojekt som studerade effekterna av folkökning och vad man bör göra för att nå hållbar utveckling inom detta område. Befolkningsökningen ökar konsumtionen och resursförbrukningen, vilket påverkar nästan allt i ett samhälle säger Frank. Det är inget som nämns i FN:s globala mål, men som har påverkan på alla de 17 angivna målen.
 
Professor, Dr Robert Zinser, som 1995 var med och grundade Rotary Action Group for Reproductive, Maternal and Child Health, Rotarys äldsta och största aktionsgrupp 1995. Året därpå startade han den första landssektionen i Tyskland, som sedan dess har genomfört ett stort antal internationella projekt bla i Nigeria. Han har även lett många internationella kongresser med detta tema.